R.K. Gymnastiekvereniging
St. Paul Dordrecht

Contributie

Inschrijfgeld   € 10,- eenmalig
Bondsverzekering (N.C.S.)   € 10,- per jaar
Afd 1, 2, 5 en 6 t/m 7 jaar € 28,- per kwartaal
Afd. 3, 4, 7, 8, 19 en 20 vanaf 8 t/m 15 jaar € 31,50 per kwartaal
Afd. 15, 16 en 20 16+ € 35,- per kwartaal
Afd. 10 Selectie   € 22,- per kwartaal
Bij deelame aan meerdere afdelingen:
het totaal van de betreffende contributies.
     
Betalingsherinnering (per herinnering)   € 10,-  
Kosten niet automatisch betalen   €   3,50  

De contributie is leeftijdgebonden.

U wordt verzocht indien u zelf voor de betaling zorg draagt, het te betalen bedrag aan te passen.
Bij betaling per automatische incasso wordt het te incasseren bedrag automatisch door St. Paul aangepast.

Bankrekening R.K. Gymnastiekvereniging St. Paul Dordrecht:
NL83 INGB 0001 45 11 01© 2023 St. Paul Dordrecht disclaimer privacy policy web janpinto.nl