R.K. Gymnastiekvereniging
St. Paul Dordrecht

Aanmeldingsformulier

Hierbij treft u het inschrijfformulier aan van de gymlessen. Als u dit heeft ingevuld kunt het formulier bij de technische leiding inleveren. Zoals u op het inschrijfformulier dient in te vullen hecht gymnastiekvereniging St. Paul eraan dat de contributie d.m.v. automatische incasso wordt geïnd door de ledenadministratie.

Wanneer u het inschrijfformulier heeft ingeleverd ontvangt van de contributie- en ledenadministratie een schrijven waarin uw lidmaatschapnummer staat vermeld. Vanaf dat moment, zoals vermeld in die brief, betaalt u contributie. Deze wordt dan per kwartaal automatisch van uw rekening afgeschreven. Jaarlijks wordt er 1 maal de NCS contributie afgeschreven.

Hier kunt u een aanmeldingsformulier gymlessen downloaden.

Dit graag met blokletters invullen en meesturen met de volgende les.

© 2023 St. Paul Dordrecht disclaimer privacy policy web janpinto.nl