R.K. Gymnastiekvereniging
St. Paul Dordrecht

PRIVACY POLICY

Dit is de privacy policy van R.K. Gynmastiekvereniging "St. Paul", gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321995. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.  

 

1.                       GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1                   Wij vragen persoonsgegevens van je indien je:

(a)                    lid wordt van St. Paul.

1.2                   Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens: 

(a)                    naam;

(b)                    adres;

(c)                     e-mailadres;

(d)                    telefoonnummer;

(e)                    geboortedatum;

(f)                      lidnummer;

(g)                    bankrekeningnummer.

1.3                   Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

(a)                    het lidmaatschap te effectueren;

(b)                    contact met je op te nemen of te onderhouden;

(c)                     Presentielijsten af te drukken;

(d)                    Teamindelingen, deelnamelijsten en wedstrijdschema’s te maken;

(e)                    Foto’s en video’s van wedstrijden en evenementen worden gepubliceerd op onze website en sociale media na expliciete toestemming.

2.                       INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1                   Je kunt contact opnemen met ons via info@stpaul-dordrecht.nl voor:

(a)                    meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

(b)                    vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

(c)                     inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

(d)                    bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

3.                       BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

3.1                   Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2                   Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.

4.                       DERDEN

4.1                   Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.                       MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1                   Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6.                       MELDING AAN BETROKKENE

6.1                   Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

7.                       WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1                   Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

 

 

 


  

© 2019 St. Paul Dordrecht disclaimer privacy policy web janpinto.nl